De Raekt BV is opgericht in 1969 en is strikt een “Single Family Investment Firm” waarvan de hoofdzetel gevestigd is in Nederland.

Familiaal vermogensbeheer is de ‘core business’ van ons bedrijf samen met de afhandeling van aanverwante aspecten. Voor de invulling van onze opdracht beschikken wij over een team van 7 interne specialisten en wordt indien nodig beroep gedaan op de kennis van externe professionals en portefeuille managers.


Onze jarenlange ervaring, geavanceerde rapportage- en professionele risk-analyses-systemen gecombineerd met een voldoende spreiding in de beleggingsportefeuille vormen de hoeksteen voor onze groei. De performance wordt op regelmatige basis en op transparante wijze voorgelegd aan, en besproken met de familie.

Externe auditors en de Raad van Commissarissen zorgen voor het extern toezicht op onze activiteiten.